Javna razgrnitev osnutka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrepolje_Podaljšanje roka

24. 3. 2023
24.03.2023
Javna naznanila in razgrnitve
12.04.2023 do 23:59
Nevenka Grm Gregorič