Občina Dobrepolje

Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje
Janez Pavlin
SI57506396
5886252000
SI56 0110 0010 0002 086
BSLJSI2X
SI56 0110 0420 0309 165
SI11 75191-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

01 786 70 10
01 780 79 23
obcina@dobrepolje.si

Predstavitev

1995
103,15
24
3882
SURS 2021
Povezava