Domov Vloge in prijave Vloge in obrazci

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev - Skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE