Domov Vloge in prijave Vloge in obrazci

Uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE