Domov Vloge in prijave Vloge in obrazci

Pridobitev potrdila o spremembi namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE