7. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBREPOLJE

Seja je potekala dne 09.05.2024 ob 17.00
VABILO
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. TOČKA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje– prva obravnava Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. TOČKA: Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Dobrepolje – prva obravnava Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. TOČKA: Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrepolje Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. TOČKA: Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dobrepolje za leto 2024
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. TOČKA: Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli številka 1765/1 in 1765/2 k. o. 1567 Potiskavec
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. TOČKA: Predlog Sklepa o soglasju za najem finančnih leasingov Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, d.o.o. Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. TOČKA: Predlog Sklepa o določitvi višine cene 24–urne dežurne službe v okviru koncesijske pogrebne dejavnosti na območju občine Dobrepolje Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
12. TOČKA: Predstavitev namena in ciljev občinske celostne prometne strategije Dobrepolje – OCPS Dobrepolje Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
13. TOČKA: Predlog Letnega programa športa v Občini Dobrepolje za leto 2024 Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
14. TOČKA: 14. Poročilo o uresničevanju programske politike glasila Naš kraj v letu 2023
Klikni tukaj za prikaz prilog
Prenesi vse kategorije dokumentov