3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBREPOLJE

Seja je potekala dne 19.04.2023 ob 18.00

Videoposnetek

VABILO
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. TOČKA: Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje - VVE Ringaraja
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. TOČKA: Predlog Sklepa o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. TOČKA: Predlog Sklepa o določitvi višine cene 24–urne dežurne službe v okviru koncesijske pogrebne dejavnosti na območju občine Dobrepolje
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. TOČKA: Predlog Letnega programa športa v Občini Dobrepolje za leto 2023
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. TOČKA: Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila županu za sprejem in potrditev investicijske dokumentacije
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. TOČKA: Predlog Sklepa o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobrepolje ter imenovanju njegovih članov
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. TOČKA: Predlog Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Ljubljana
Klikni tukaj za prikaz prilog