Povezovalni hodnik med šolo in športno dvorano

210.681,89 €
V teku
1312 Videm - Dobrepolje