Rekonstrukcija dela občinske ceste pri naselju Rapljevo

228.623,73 EUR
Zaključeno
1313 Struge