20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBREPOLJE

Seja je potekala dne 20.06.2022 ob 18.00
VABILO
Klikni tukaj za prikaz prilog
1. TOČKA: Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. TOČKA: Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »del ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del UrN Predstruge« z Elaboratom programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »del ZN za stanovanjsko območje Predstruge in za del UrN Predstruge« - druga obravnava
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. TOČKA: Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Dobrepolje - prva obravnava
Klikni tukaj za prikaz prilog
5. TOČKA: Tretja dopolnitev Sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dobrepolje za leto 2022
Klikni tukaj za prikaz prilog
6. TOČKA: Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje - VVE Ringaraja
Klikni tukaj za prikaz prilog
7. TOČKA: Predlog Sklepa o določitvi višine cene 24–urne dežurne službe v okviru koncesijske pogrebne dejavnosti na območju občine Dobrepolje
Klikni tukaj za prikaz prilog
8. TOČKA: Predlog Letnega programa športa v Občini Dobrepolje za leto 2022
Klikni tukaj za prikaz prilog
10. TOČKA: Imenovanje Občinske volilne komisije
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. TOČKA: Seznanitev s poročili o delu Skupne občinske uprava 5G, Policijske postaje Grosuplje in poročilom o uresničevanju programske politike občinskega glasila Naš kraj
Klikni tukaj za prikaz prilog