Rekonstrukcija državne ceste med naseljema Pri Cerkvi in Videm

650.000,00 EUR
442.650,00 EUR
V načrtu