Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu

10.12.2019
10.12.2019
Javni razpisi in javni natečaji
07.01.2020 ob 15:00