Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne gospodarske službe pokopališke dejavnosti v občini

17. 7. 2020