Javni poziv k podaji predlogov za imenovanje članov Sveta JVIZ OŠ Dobrepolje – predstavnikov ustanovitelja

08.07.2020
08.07.2020
Objave in pozivi
04.09.2020 ob 10:00