Domov Vloge in prijave Vloge in obrazci

Zahteva za izdajo mnenja - Skladnost glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE