Razglasitev velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju celotne države

20.03.2020